TŰZGÁTLÁS.hu

Cégünk tűzgátló nyílászáró javítási, karbantartási tevékenysége túlmutat az adott hiba elhárításán. Felülvizsgálatkor nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a létesítmény hétköznapi rutinjába, üzemeltetési gyakorlatába megfelelő módon illeszkedjen az elvárt szintű tűzvédelem is, a praktikummal társítva.

Mottónk: "Biztonságérzet akadályok nélkül"

A tűzvédelmi tevékenység során gyakran előfordul, hogy új épületszerkezeteket kell megépíteni, bontani, helyreállítani. Cégcsoportunk fő tevékenységi köre - a megalakulásától kezdődően - az építőipari generál-kivitelezés. Az évek során, a kivitelezői, és a - tervezett karbantartási tevékenységeink keretein belül végzett - felújítási munkáink folyamán azt tapasztaltuk, hogy a már nem garanciális tűzvédelmi szerkezetek, berendezések nagy része elhanyagolt, tűzvédelmi funkciót betölteni nem képes állapotban van.

Mivel munkatársaink több szegmensen is jól képzettek, valamint cégcsoportunk kiterjedt partnerkapcsolatokkal rendelkezik, így arra az elhatározásra jutottunk, hogy professzionális szintre fejlesztjük a tűzvédelmi berendezések karbantartásához tartozó tevékenységi körünket. Beszállítói-, alkatrészgyártói kapcsolataink is teljes körűek, így az országban forgalmazott, és telepített szerkezetek alkatrészeinek pótlása is könnyen megoldható. Rendelkezünk a javításokhoz szükséges gép- és szerszámállománnyal, és (ha a javítás nagyobb volumenű bontási munkával jár együtt) vállaljuk a szakipari helyreállításokat is


Szakipari helyreállítás, kivitelezésSzakipari helyreállítás, kivitelezés.

A BRIX ENGIN Kft. építőipari kivitelezési oldalon szerzett évtizedes tapasztalatával támogatja a tűzvédelmi tevékenységhez kapcsolódó, szakipari helyreállítási munkáinkat.

Karbantartó szakértő Szakértői bemutatkozó.

Árajánlatunkat minden esetben szakértői, helyszíni bejárás előzi meg, minek során szakmérnök kollégáink felmérik a szerkezetek állapotát, felderítik az esetleges hibákat, és a cserélendő alkatrészeket.

Ingatlanüzemeltetőkre vonatkozó jogi kötelezettségek

Jogi kötelezettségek ingatlanüzemeltetőknek

A tűzmegelőzés nem csak jogi tekintetben fontos kötelezettség, hanem az ingatlan biztonságos üzemeltetése, a gyártási folyamat üzembiztonságának fenntartása, valamint az ingatlanban tartózkodók testi épségének megóvása szempontjából is kiemelt követelmény.
A megelőzés elengedhetetlen feltétele a beépített rendszerek üzemképességének fenntartása, azok rendszeres felülvizsgálata, és szükség esetén a karbantartások, javítások, elhasználódott alkatrészek cseréjének elvégzése.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdése értelmében:
18. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek a) a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, 54/2014 (XII.05) BM rendelet (OTSZ 5.0) vonatkozó paragrafusa:
248. § (1) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni ...