Kovács Kristóf
gépészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök

2001-ben végeztem a BME Gépészmérnöki karán. 2003 óta dolgozom nyílászáró gyártó cégeknél műszaki vezetőként, projektvezetőként. 2014-ben elvégeztem a SZIE-YMMF-en a Tűzvédelmi Szakmérnöki postgraduális képzést.

Diplomamunkám témája: "Tűzgátló tolókapuk üzemeltetése, egyidejű hő- és füstelvezetéssel"

Az eddigi tevékenységem során alaposan megismertem a hazánkban tűzgátló nyílászárók piacán kapható ajtókat, tolókapukat, azok lehetséges meghibásodási módjait, és az apró szakmai fortélyokat egyaránt.
Ezt a szakmai tudást ötvözve a tűzvédelmi szakmérnöki képzésben megszerzett ismeretanyaggal, saját magamra kötelező érvényűnek tartom, hogy aktívan kamatoztassam a hazai tűzvédelemben, és így segítségére lehessek azoknak az üzemeltetőknek, akik tűzgátló nyílászárókkal rendelkeznek.
Gyakran előfordul, hogy a létesítmény tervezésekor még nem ismert a majdani üzemeltető, így az épületet utólagosan kell az üzemeltetői igényekre specifikálni. Ebből fakadóan számos olyan üzemeltetési hiányosságot ismerek, amely megszüntetése gátolná a hétköznapi üzemeltetési rutint. Ezeknek az anomáliáknak a feloldásához is szeretnék szakmai segítséget nyújtani azzal, hogy globálisan látom a tűzvédelmi összefüggéseket, amiket át tudunk ültetni a gyakorlatba, az üzemeltetővel egyeztetett módon.

Remélem, Önnek is a segítségére lehetek!
Üdv:

Kovács Kristóf gépészmérnök

Kovács Kristóf
gépészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök
+3630 350 3987
kovacs.kristof@tuzgatlas.hu


Kollégák szakvizsgái

Kollégáink az alábbi Tűzvédelmi Szakvizsgákkal rendelkeznek:

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól:
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q)pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet.
(2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1-9., és 12-13. pontjában meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.
(3) Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére: a) az 1. melléklet 6. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a csak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazását végző személy;
b) az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a 6. § e) pontban meghatározott végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel rendelkezik;
c) az 1. melléklet 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a tűzállóságot növelő burkolat beépítését, karbantartását nem jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmény teljesítése érdekében végzi.
(4) Az 1. melléklet 10. pontja szerinti szakvizsga képesít az 1. melléklet 8. pontja szerinti, az 1. melléklet 11. pontja szerinti szakvizsga az 1. melléklet 9. pontja szerinti munkakör betöltésére is.
(5) A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány (a továbbiakban: bizonyítvány) számozása a 4. melléklet szerint történik.
(6) Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a mennyiségek számításánál az üzemanyagtöltő-állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül kell hagyni.